Oferta

OFERTA

 logo martagon

  –  O g r ó d  –   p r o j e k t   –   r e a l i z a c j a –   p i e l ę g n a c j a   –

Prowadzimy kompleksową obsługę projektową oraz wykonawczą w zakresie architektury krajobrazu. Firma MARTAGON posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni publicznej i  ogrodów prywatnych oraz realizacji ogrodów przydomowych.

Nasz zespół specjalistów zadba o najdrobniejsze detale Państwa ogrodu.

 Nasze specjalizacje:

– ogrody przydomowe: angielskie, nowoczesne, aranżacja zielonych wnętrz domów,

– zagospodarowanie terenu przy firmach i instytucjach

– aranżacja dachów zielonych

– tarasy i nawierzchnie

– elementy wodne: oczka wodne, kaskady

 Projektujemy i wykonujemy przestrzeń przy domach i rezydencjach, ogrody nowoczesne, ogrody klasyczne, ogrody rustykalne, ogrody japońskie. Organizujemy funkcjonalnie i programowo przestrzeń tak by powstały ogród był unikatowy, odzwierciedlał potrzeby właściciela i jego gust. Projektujemy i wykonujemy: ogrody na patiach i tarasach, ogrody zimowe i oranżerie, roślinność we wnętrzach. W projektach szczegółowych system nawadniania, oświetlenia ogrodu, projekt małej architektury ogrodowej (tarasy, altany, murki, gabiony, grille, kuchnie ogrodowe, schody itp.), elementów wodnych (oczka wodne, stawy kąpielowe, kaskady wodne, fontanny), nawierzchni ogrodowych (kamienne, betonowe, żwirowe).

Na realizacje wykonane przez naszą firmę udzielamy gwarancji i świadczymy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą…

 

 martagon ogrody

 –  P r o j e k t y   t e r e n ó w   z i e l e n i   –   o p r a c o w a n i a   s p e c j a l i s t y c z n e –

Prowadzimy kompleksową obsługę projektową w zakresie architektury krajobrazu. Należy przez to rozumieć całościowe obsługę od strony projektowej oraz koordynacji, pozyskiwania uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

Kompleksowa obsługa:

– inwentaryzacje i gospodarka zieleni, koordynacja uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntu.

– projekty nawadniania terenów zieleni

– projekty terenów publicznych zieleni, rekreacji i sportu z uzyskaniem pozwolenia na budowę

•        zieleni miejskiej: parków, promenad, zieleńców itp.

•        zieleni osiedlowej

•        zieleni przy obiektach handlowych, zieleni wokół firm

•        zieleni przy drogach, przy lotniskach

•        roślinności we

wnętrzach

– projekty placów zabaw

– projekty zielonych dachów

– rewaloryzacje i rewitalizacje


Projektujemy przestrzeń na terenach prywatnych jak i publicznych. Kierujemy się podstawowymi kryteriami bezpieczeństwo i dobra zabawa dla użytkownika oraz estetyczne powiązanie z otoczeniem i oryginalność miejsca. Dlatego też korzystamy z produktów gotowych oraz nowatorskich rozwiązań.
– projekty stawów kąpielowych, rybnych wraz z operatem wodnoprawnym oraz pozwoleniem na budowę

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą…